Ostatnio dodane

Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej klas IV-VI
W dniu dzisiejszym 8.12.2022r. odbył się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej klas IV-VI. Naszą sz...

Obiady w szkole

Post on 11 styczeń 2017
by Super User

Koszt obiadów w miesiącu GRUDNIU wynosi

15dni x 7zł = 105zł

 

1. Zapisy na obiady przyjmowane są w p.110 (parter) – do 5 dnia każdego m-ca. Zgłoszenia dokonują rodzice/opiekunowie, wypełniając druk deklaracji.

2. Cena 1 obiadu7,00 zł. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry i płatna do 5-go dnia każdego m-ca za miesiąc bieżący.

3. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka na obiadach, dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.

4. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka - do godziny 9:00 w p.110 lub sekretariacie szkoły, osobiście lub pod nr telefonu: 67 263 50 08; 67 265 00 88 w.15,

5. Rezygnacja z obiadów może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej, w każdym czasie, z tym, że złożona po godzinie 9:00 będzie obowiązywała od dnia następnego.

6. Rodzice zobowiązują się do terminowego uiszczania opłat za posiłki do 5 dnia danego miesiąca na rachunek bankowy Szkoły w SBL Złotów, nr konta 09 8941 0006 0026 7953 2000 0030 tytułem np. „obiady za m-c…, imię i nazwisko dziecka” adres szkoły: Złotów, ul. 8 Marca 16.

7. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia należności w danym miesiącu, dziecko zostanie wykreślone z obiadów, przy czym wykreślenie nie zwalnia z obowiązku uregulowania należności za posiłki zrealizowane do dnia wykreślenia.

8. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu stołówki i właściwego zachowania się na terenie stołówki.

 

 

 

 

Pin It