Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Grajczak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 672635008

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Beata Buczkowska-Linke
 • Adres: 77-400 Złotów
  ul. 8 Marca 16
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 676350008

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą:

 • jedno wejście główne od strony ul. 8 Marca( z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością),
 • trzy wejścia/ wyjścia ewakuacyjne jedno z małej Sali gimnastycznej , drugie koło biblioteki trzecie przy  sekretariacie ( ze schodami, niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami),
 • dwa wejścia/ wyjścia ewakuacyjne ze schodami usytuowane przy małej Sali gimnastycznej. Jedno wejście prowadzi na piętro, drugie na parter- wejścia są niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
 • dwa wyjścia  ewakuacyjne z  parteru i piętra szkoły dodatkowo wyposażone w windę dla osób z niepełnosprawnością
 1. Na terenie przy szkole, w pobliżu głównego wejścia zlokalizowane są dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Budynek szkoły ma dwie kondygnacje.
 3. Sekretariat oraz gabinet dyrektora znajdują się na parterze budynku na lewo od wejścia głównego.
 4. Wejście do szkoły znajduje się w strefie kontroli w postaci wejść na kartę.
  Osobami oddelegowanymi do udzielania pomocy i informacji są pracownicy obsługi. Potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnościami należy zgłaszać w sekretariacie ( oznakowany dzwonek dla OzN przy głównym wejściu).
 5. Hala sportowa dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami nie jest połączona z budynkiem głównym szkoły.
 6. Pokój nauczycielski oraz stołówka znajdują się na parterze szkoły. Świetlica usytuowana jest na półpiętrze. Sale lekcyjne usytuowane są na parterze i piętrze. Budynek szkoły wyposażony jest w schodołaz, który ułatwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 7. Przed ciągiem schodów zamontowane są żółte płytki ostrzegawcze z wypustkami dla niewidomych.
 8. Drzwi do sal lekcyjnych otwierają się na zewnątrz, wyposażone są w klamkę U-Form w kolorze kontrastowym.
 9. W budynku szkoły jest 5 toalet dla uczniów, w tym jedna jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. W budynku hali sportowej jest jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 10. Do budynku szkoły i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W budynku są oznaczenia w alfabecie Braill’a lub piśmie wypukłym.
 12. W instrukcji PPOŻ jest wskazanie dotyczące ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
 13. Szkoła dysponuje pętlą indukcyjną

 

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Dbamy o to aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

e-mail: sekretariat@sp2zlotow.pl