Zajęcia rozwijające

Oferta zajęć dodatkowych w naszej szkole:

 • nauka języka angielskiego i niemieckiego od pierwszej klasy
 • obowiązkowe zajęcia szachowe w każdej klasie 1-3
 • zajęcia na basenie
 • opieka nad dziećmi w świetlicy szkolnej
 • zajęcia logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne
 • gimnastyka korekcyjna
 • wolontariat i współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • różnorodne koła zainteresowań
 • kółko teatralne
 • kółko taneczne
 • szkolny kabaret
 • szeroki program imprez klasowych i szkolnych
 • wycieczki klasowe i szkolne
 • dziennik elektroniczny: pełny i szybki dostęp rodzica do informacji o uczniu
 • tablica multimedialna w każdej sali lekcyjnej
 • monitoring podwyższający bezpieczeństwo

 

 

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Dbamy o to aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

e-mail: sekretariat@sp2zlotow.pl